Zaměřujeme se na sběr a odvoz starých, nevyužitelných a opotřebovaných kovových materiálů, které jsou běžně označovány jako šrot. Tato služba umožňuje lidem a firmámse  bezpečně a efektivně zbavit kovového odpadu a zajistit jeho následnou recyklaci nebo správné zpracování. Typickým materiálem, který je součástí služby odvozu šrotu, jsou stará železa, hliník, měď, ocel, bronz a další kovy. Tyto materiály mohou pocházet z různých zdrojů, jako jsou staré elektrospotřebiče, vozidla, staré trubky, plechy, konstrukční prvky a další kovové předměty.