Nakládání s bezpečnými odpady je obvykle jednodušší, nevyžaduje speciální opatření a odpad může být zpracován běžnými způsoby, jako je třídění a recyklace. Na druhou stranu, nakládání s nebezpečnými odpady vyžaduje zvláštní opatrnost a dodržování přísných předpisů a postupů.