Nakládání s nebezpečnými odpady je služba zaměřená na bezpečné a odpovědné zpracování, sběr a likvidaci odpadů, které jsou potenciálně nebezpečné pro životní prostředí a lidské zdraví.Při nakládání s nebezpečnými odpady se používají specifické postupy a techniky. Odpady jsou správně sbírány, přepravovány, skladovány a následně zlikvidovány, aby se minimalizoval jejich negativní dopad.